Bijbel
0

– Job – Afgerond

Posted november 13th, 2017 in by admin

Het boek Job is een heel bijzonder boek.
In deze studie gaan we het leven van Job in vogelvlucht bekijken, waarbij ook ingegaan wordt op de dialogen tussen Job en zijn “vrienden”; ook Elihu komt aan het woord.
Daarnaast worden de woorden van de HEERE aan Job besproken.
Tevens komt “de zin van het lijden” aan de orde.

Deel 01 – Job 1:1-12
Deel 02 – Job 1:13 – 2:13
Deel 03 – Job 3:1-26
Deel 04 – Job 4:1 – 21:34
Deel 05 – Job 22:1 – 32:22
Deel 06 – Job 33:1 – 35:16
Deel 07 – Job 36:1 – 38:38
Deel 08 – Job 39:1 – 42:17
Deel 09 – De gerechtigheid van Job
Deel 10 – De lijdzaamheid van Job
Deel 11 – Het lijden  1 – De oorzaak van lijden
Deel 12 – Het lijden 2 – Het lijden als christen 1
Deel 13 – Het lijden 3 – Het lijden als christen 2
Deel 14 – Het lijden 4
Deel 15 – God en het kwaad
Deel 16 – God met ons

Bestanden om te downloaden (MP3)
Deel 1 t/m 5
Deel 6 t/m 10
Deel 11 t/m 16

Kopieën