Bijbel
0

– Gezette hoogtijden des HEEREN – Foxhol

Posted maart 4th, 2020 in by admin

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).
In Lev. 23 worden de inzettingen en de betekenissen van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken. Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 1 – Inleiding – na de pauze Brood & Drinkbeker – niet opgenomen
Kopie
Deel 2 – Pascha – deel 1 – Ex. 12:1-14,46
Deel 3 – Pascha – deel 2 – Ex. 12:13-51
Deel 4 – Feest van het ongezuurde
Deel 5 –