Bijbel
0

– Eindtijd-rede

Posted februari 26th, 2021 in by admin

In Matth. 24 en 25 houdt de Here Jezus een rede omtrent de laatste dingen (de eindtijd).
De Heer geeft chronologisch aan, hoe dingen zullen geschieden.

01 – Matth. 24:1-6
02 – Matth. 24:6-20
03 – Matth. 24:21-25
04 – Matth. 24:26-29
05 – Matth. 24:29,30
06 – Matth. 24:31
07 – Matth. 24:32-36
08 – Matth. 24:37-44
09 – Matth. 24:45-51 – begin ontbreekt
10 – Matth. 25:1-13
11 – Matth. 25:14-30
12 – Luk. 19:11-27
13 – Matth. 25:31-46