Bijbel
0

– Een wolk van getuigen – 1 t/m 30

Posted juli 5th, 2011 in by admin

De term “een wolk van getuigen” is afkomstig uit Hebr. 12:1:

“Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is;”

Hebr. 12 sluit aan bij hoofdstuk 11, waarin vele geloofsgetuigen worden genoemd. Wij hebben een grote wolk van getuigen, van wie in het O.T. de verhandelingen beschreven zijn. Een wolk spreekt van geestelijke dingen. Een wolk is nog net zichtbaar, maar niet tastbaar.

We worden opgeroepen om, net als de oudtestamentische gelovigen, onze loopbaan te lopen. Het gaat daarbij altijd om het geloofsvertrouwen in de woorden, die de God van de Bijbel gesproken heeft. Wij mogen daarbij zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder des geloofs (Hebr. 12:2).

In deze studie gaan we in op de omstandigheden van deze oudtestamentische gelovigen. Hoe zij uit het geloof geleefd en gehandeld hebben. Daarin zijn voor ons rijke lessen voor ons persoonlijk geloofsleven te ontdekken, maar ook belangrijke waarheden aangaande het werk van onze Heiland, Jezus Christus.

Behalve de in Hebr. 11 genoemde geloofsgetuigen, worden ook nog andere voorbeelden uit het O.T. besproken. Hierbij gaan wij uit van het Bijbelse beginsel, wat in Romeinen 15 beschreven is: “Want al wat te voren geschreven is, dat is tot onze lering te voren geschreven, opdat wij, door lijdzaamheid en vertroosting der Schriften, hoop hebben zouden” (Rom. 15:4).

Deel 01 – Hebr. 12:1-4 + Gen. 3;18-24 – Inleiding + Henoch
Deel 02 – Gen. 4 – Kain en Abel
Deel 03 – Gen. 6 – Noach en de ark 1
Deel 04 – Gen. 6 – Noach en de ark 2
Deel 05 – Gen. 7-9 – Noach en de vloed
Deel 06 – Gen. 12 – Abram en Lot
Deel 07 – Gen. 13 e.a. – Lot is aards gericht
Deel 08 – Gen. 18:16-19 – Abram is door de HEERE gekend
Deel 09 – Gen. 14 – Abram bevrijdt Lot + Melchizedek
Deel 10 – Gen. 17:9-27 – Abram en de besnijdenis
Deel 11 – Gen. 22 – Abram offert Izak
Deel 12 – Sarah en kracht
Deel 13 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 1
Deel 14 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 2 – bestanden 6 t/m 10 zijn van mindere kwaliteit
Deel 15 – Gen. 24 – Izak en Rebekka – deel 3
Deel 16 – Jakob en Ezau – deel 1
Deel 17 – Jakob en Ezau – deel 2
Deel 18 – Jakobs vlucht – deel 1
Deel 19 – Jakobs vlucht – deel 2
Deel 20 – Jakob bij Laban – deel 1
Deel 21 – Jakob bij Laban – deel 2
Deel 22 – Gen. 32 – PniĆ«l
Deel 23 – Rachels dood; de geboorte van Benjamin
Deel 24 – Matth. 2 – Kindermoord in Bethlehem
Deel 25 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 1
Deel 26 – Gen. 37 – Jozef en zijn broers – deel 2
Deel 27 – Gen. 38 – Juda en Thamar
Deel 28 – Gen. 39 en 40 – Jozef in Egypte
Deel 29 – Gen. 40 – De schenker en de bakker
Deel 30 – Gen. 41 – De verhoging van Jozef

Leave a Reply