Bijbel
0

– De profeten over de Messias – Compleet

Posted november 20th, 2014 in by admin

Door de oudtestamentische profeten is veel geprofeteerd over de komst en het werk van de Messias.

 

Deel 01 – Inleiding + voorbeelden uit Zacharia
Deel 02 – De Spruite – Deel 1
Deel 03 – De Spruite – Deel 2
Deel 04 – De Knecht – Deel 1 – Jes. 49:1-13
Deel 05 – De Knecht – Deel 2 – Jes. 50:4-11 en Jes. 52:13-15
Deel 06 – De Knecht – Deel 1 – Jes. 53:1-12
Deel 07 – Kind, Zoon ….Vredevorst – Jes. 9:1-7
Deel 08 – Uit Bethlehem: de Heerser in Israël – Micha 5:1-5
Deel 09 – Immanuël – Jes. 7:13-16 e.a.
Deel 10 – De Koning – Deel 1
Deel 11 – De Koning – Deel 2
Deel 12 – Jezus = Jehovah
Deel 13 – De Wortel van Isaï
Deel 14 – Hij, Die komt – deel 1
Deel 15 – Jona als beeld van de Here Jezus
Deel 16 – Hij, Die komt – deel 2
Deel 17 – De Messias = De Gezalfde = Christus
Deel 18 – Diverse thema’s 1
Deel 19 – Diverse thema’s 2
Deel 20 – Diverse thema’s 3
Deel 21 – Diverse thema’s 4

Leave a Reply