Bijbel
0

– De opname van de gemeente

Posted februari 9th, 2018 in by admin

1 Thess. 4:13-18
13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.
14 Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem.
15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

De opname van de gemeente – deel 1 – Bijbelse termen voor de opname
De opname van de gemeente – deel 2 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 1
De opname van de gemeente – deel 3 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 2
De opname van de gemeente – deel 4 – 1 Kor. 15
De opname van de gemeente – deel 5 – 1 Thess. 5:1-11

Leave a Reply