Bijbel
0

– De opname van de gemeente – Afgerond

Posted februari 9th, 2018 in by admin

Iedereen is wel geïnteresseerd in wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Voor gelovigen geldt dat zij een eeuwige en zékere toekomst bij de Heer hebben. De Bijbel spreekt over de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. In evangelische kring wordt dit meestal ‘de opname van de Gemeente’ genoemd. Wat dit precies inhoudt en wat er mee samenhangt willen we in deze Bijbelstudieserie uiteenzetten aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten, die daarvan getuigenis geven.

De opname van de gemeente – deel 1 – Bijbelse termen voor de opname
De opname van de gemeente – deel 2 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 1
De opname van de gemeente – deel 3 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 2
De opname van de gemeente – deel 4 – 1 Kor. 15
De opname van de gemeente – deel 5 – 1 Thess. 5:1-11
De opname van de gemeente – deel 6 – Joh. 20:24-31
De opname van de gemeente – deel 7 – 2 Kor. 5:10 e.a. – De rechterstoel van Christus
De opname van de gemeente – deel 8 – 2 Thess. 2:1-3
De opname van de gemeente – deel 9 – 2 Thess. 2:4-12
De opname van de gemeente – deel 10 – De toekomst van de gemeenste

Hieronder 2 linkjes om de 10 studies te downloaden.

Opname deel 1 t/m 5
Opname deel 6 t/m 10