Bijbel
0

– Christologie

Posted december 17th, 2018 in by admin

“…..aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”
Opb. 19:10
De Schrift spreekt over de Here Jezus Christus.
In deze studie gaan we dit nader onderzoeken.

Deel 01 – Inleiding; de preëxistentie (het vóórbestaan)
Deel 02 – Preïncarnatie (voor de vleeswording): Christofanie
Deel 03 – Aankondiging komst (geboorte) in het O.T.
Deel 04 – Menswording en doel ervan         kopie
Deel 05 – Vervulde profetieën; de beide naturen van de Heer     kopie
Deel 06 – Afstamming 1 – De Zoon des mensen
Deel 07 – Afstamming 2 – De Zoon van Abraham
Deel 08 – Afstamming 3 – De Zoon van David
Deel 09 – Afstamming 4 – De Zoon van God
Deel 10 – Jezus Christus = Jehovah
Deel 11 – De opstanding van Jezus Christus
Deel 12 – Hemelvaart en Wederkomst
Deel 13 – Het tegenwoordige werk van Christus

 

Studies 1 t/m 5
Studies 6 t/m 10
Studies 11 t/m 15

 

Leave a Reply