Bijbel

Links

Links is link en rechts is recht, want Pred. 10:2 zegt:

“Het hart des wijzen is tot zijn rechter-, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.”

Wij zullen u dus niet vermoeien met zotte zaken.
Wat is dan feitelijk recht(s)? De Bijbel zegt in Ps. 33:4:

“Want des HEEREN Woord is recht, en al Zijn werk getrouw”.

Wij nodigen u van harte uit om dat Woord te onderzoeken.
Mocht u niet over een Bijbel beschikken, dan kunt u op de info-pagina van “Bijbelstudie” een link vinden naar de Statenvertaling.