Bijbel

Kinderdienst

Hier plaatsen we werkjes, die we zelf bedacht hebben.
Voor veel werkjes maken we gebruik van de afbeeldingen van
Free Bible Images (http://www.freebibleimages.org/).

 

De Deur der schapen
De wonderbare visvangst
Pasen – de Heer is waarlijk opgestaan
God is Liefde
Profetieën uit het O.T. over de Here Jezus Christus
De Here Jezus Christus