Bijbel

Opname v/d gemeente

Iedereen is wel geïnteresseerd in wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Voor gelovigen geldt dat zij een eeuwige en zékere toekomst bij de Heer hebben. De Bijbel spreekt over de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. In evangelische kring wordt dit meestal ‘de opname van de Gemeente’ genoemd. Wat dit precies inhoudt en wat er mee samenhangt willen we in deze Bijbelstudieserie uiteenzetten aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten, die daarvan getuigenis geven.

Deel 01 – Bijbelse termen voor de opname
Deel 02 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 1
Deel 03 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 2
Deel 04 – 1 Kor. 15
Deel 05 – 1 Thess. 5:1-11
Deel 06 – Joh. 20:24-31
Deel 07 – 2 Kor. 5:10 e.a. – De rechterstoel van Christus
Deel 08 – 2 Thess. 2:1-3
Deel 09 – 2 Thess. 2:4-12
Deel 10 – De toekomst van de gemeenste

Hieronder 2 linkjes om de 10 studies te downloaden.

Opname deel 1 t/m 5
Opname deel 6 t/m 10