Bijbel

Jezus Christus in O.T. aangekondigd

Inhoud van de Bijbelstudie serie over de aankondiging van de komst en het werk van de Heere Jezus Christus.
Het is besproken aan de hand van de oudtestamentische (deel)citaten over Jezus Christus, geciteerd in het Nieuwe Testament.


M.b.t. Zijn geboorte en leven op aarde.

Deel 01 Inleiding (met kopie).

Matth. 1:23 = Jes. 7:14; Matth. 2:6 = Micha 5:1; Matth. 2:15 = Hos. 11:1

Deel 02 Matth. 2:23 = Jes. 11:1; Matth. 3:7 = Ps. 2:7;
Matth. 4:6 = Ps. 91:11,12; Matth. 8:17 = Jes. 53:4.
Deel 03 Matth. 21:5; Joh. 12:15 = Zach. 9:9; Jes. 62:11; Matth. 21:9; Joh. 12:13 = Ps. 118:2526.

Deel 04 Matth. 4:15,16 = Jes. 8:23; 9:1.

Deel 05 Matth. 26:31 = Zach. 13:7; Matth. 27:9,10 = Zach. 11:1213.
Deel 06 Matth. 27:35 = Ps. 22:19; Matth. 27:46 = Ps. 22:1.

Deel 07 Matth. 27:48 = Ps. 69:22; Lk. 23:46 = Ps. 31:6; Joh. 19:36 = Ps. 34:21; Joh. 19:37 = Zach. 12:10.

Deel 08 Luk. 4:1819 = Jes. 61:12a; Luk. 7:22 = Jes. 35:56;
Jes. 61:1; Joh. 13:18 = Ps. 41:10.

Deel 09 Joh. 2:17 = Ps. 69:9; Joh. 15:25 = Ps. 69:5;
Hand. 3:22
23 = Deut. 18:15,16,19;

Hand. 8:3233 = Jes. 53:7,8; Gal. 3:13 = Deut. 21:23; Gal. 3:16 = Gen. 13:15.

Deel 10 Rom. 9:33 = Jes. 28:16 en 8:14; Rom. 15:3 = Ps. 69:10b.

Deel 11 Hebr. 2:68 = Ps. 8:46.

Deel 12 Hebr. 9:28 = Jes. 53:12; Hebr. 10:57 = Ps. 40:68.


M.b.t. Zijn verhoging

Deel 13 Matth. 21:42 e.a. = Ps. 118:22,23; Joh. 1:51 = Gen. 28:12.

Deel 14 Matth. 22:44 e.a. = Ps. 110:1.

Deel 15 Hand. 2:2531; Hand. 13:35 = Ps. 16:811; Ps. 132:11

Deel 16 Hand. 4:2526 = Ps. 2:12; Hand. 13:33 e.a. = Ps. 2:7.

Deel 17 Rom. 12:19 = Deut. 32:35.
Deel 18 Rom. 14:11 e.a. = Jes. 45:23 (49:18).

Deel 19 Joh. 18:37 = Jes. 9:5; Joh. 6:14 e.a. = Deut. 18:15,18;
Ef. 2:17 = Jes. 57:19 (52:7).

Deel 20 Ef. 4:8 = Ps. 68:19; Ef. 5:31 = Gen. 2:24.

Deel 21 Hebr. 1:8,9 = Ps. 45:67; Hebr. 1:1012 = Ps. 102:2527.
Deel 22 Hebr. 2:12 = Ps. 22:22.

Deel 23 Hebr. 2:13a = Ps. 18:3; Ps. 91:2; Hebr. 2:13b = Jes. 8:18;
Tit. 3:5,6 = Spr. 1:23.

Deel 24 Hebr. 5:6 e.a. = Ps. 110:4; Hebr. 7:13 = Gen. 14:1720.


M.b.t. Zijn wederkomst
Deel 25 Matth. 24:30b; Opb. 1:7 = Dan. 7:13; Zach. 12:10;
Matth. 26:64 e.a. = Ps. 110:1.

Deel 26 Hand. 15:1618 = Jer. 12:15; Amos 9:1112.

Deel 27 Rom. 15:12 = Jes. 11:10; Jes. 55:4; Jes. 51:5.

Deel 28 Hebr. 10:3738 = Hab. 2:34.

Deel 29 Hand. 17:31 = Ps. 9:9.
Deel 30 2Thess. 1:8 = Jes. 66:15.

Deel 31 2Thess. 2:8 = Jes. 11:4.

Deel 32 Opb. 2:2627 = Ps. 2:89.

Deel 33 Opb. 3:7 = Jes. 22:22.
Deel 34 Matth. 5:35 = Ps. 48:3.

Deel 35 2Petr. 3:13 = Jes. 65:17; 66:22
+
Slot: De betrouwbaarheid van Gods Woord.