Bijbel

Eindtijd-rede

In Matth. 24 en 25 houdt de Here Jezus een rede omtrent de laatste dingen (de eindtijd). De Heer geeft chronologisch aan, hoe dingen zullen geschieden.

01 – Matth. 24:1-6
02 – Matth. 24:6-20
03 – Matth. 24:21-25
04 – Matth. 24:26-29
05 – Matth. 24:29,30
06 – Matth. 24:31
07 – Matth. 24:32-36
08 – Matth. 24:37-44
09 – Matth. 24:45-51 – begin ontbreekt
10 – Matth. 25:1-13
11 – Matth. 25:14-30
12 – Luk. 19:11-27
13 – Matth. 25:31-46