Bijbel

De Here Jezus en de sabbat

Deel 01 –
Deel 02 – Mark. 2:23-28
Deel 03 – Mark. 3:1-6
Deel 04 – Mark. 1:21-28
Deel 05 – Mark. 1:29-31
Deel 06 –
Deel 07 – Luk. 13:10-17
Deel 08 – Luk. 14:1-24
Deel 09 – Joh. 5:1-18 – Lamme te Bethesda
Deel 10 – Joh. 9:1-38 – De blindgeborene
Deel 11 – Heb. 3:1-29 – Ingaan in de rust
Deel 12 – Hebr. 4:1-13 – De rust ingaan
Deel 13 – Psalm 92
Deel 14 – Rust – deel 1
Deel 15 – Rust – deel 2
Deel 16 – Sabbat (7e dag) als beeld van de 7e bedeling
Deel 17 – Brandoffer des sabbats – Num. 28:9,10
Deel 18 – Sabbatsreis
Deel 19 –