Bijbel

De Heilige Geest – afgerond

In het Oude Testament komt de term “De Heilige Geest” maar enkele malen voor. Wanneer we dit onderwerp nauwkeurig bekijken, blijkt “de Heilige Geest” o.a. overeen te komen met “de Geest van God”.
Eerst staan er bestanden, die rechtstreeks beluisterd kunnen worden.
Daaronder staan ZIP bestanden.

Bestanden om rechtstreeks te beluisteren:

01 – Inleiding
02 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (1)
03 – Waartoe hebben wij de Heilige Geest ontvangen? (2)
04 – De Heilige Geest niet bedroeven/uitblussen – Begin: lezen in Ef. 4:30
05 – Wandel door de Heilige Geest – Gal. 5:16-26
06 – Het lichaam: de tempel van de Heilige Geest
07 – De gelofte van de Heilige Geest
08 – De uitstorting van de Heilige Geest
09 – De Heilige Geest m.b.t. de geboorte v/d Here Jezus
10 – De bediening des Geestes
11 – De werking van de Heilige Geest tegenstaan
12 – Namen van de Heilige Geest – deel 1
13 – Namen van de Heilige Geest – deel 2
14 – Namen van de Heilige Geest – deel 3
15 – Gaven van de Heilige Geest – deel 1
16 – Gaven van de Heilige Geest – deel 2
17 – Typen van de Heilige Geest
18 – Wijsheid door de Heilige Geest
19 – Kracht uit de hoogte
20 – Heiligmaking des Geestes, Heilige Geest en vrede

Kopieën bij deze studie