Bijbel

Dag des HEEREN

De dag des Heren
Over het algemeen wordt bij de term ‘de dag des Heren’ aan de zondag gedacht. Anderen zeggen dat het over de sabbat gaat. Beide verklaringen zijn – Bijbels gezien – een misverstand.
In de Bijbel wordt de dag des Heren omschreven als een periode van oordeel en verwoesting over een goddeloze wereld, maar ook een tijd van herstel en zegeningen voor een gelovig Israël en voor gelovigen uit de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus.
De dag des Heren blijkt een lange periode te zijn in Gods heilsplan, die begint bij de wederkomst van Jezus Christus op de Olijfberg en doorloopt totdat hemel en aarde voorbijgaan.
In deze studie willen we de diverse Schriftplaatsen over de dag des Heren bespreken om zo te leren verstaan wat God in Zijn Woord hierover  te vertellen heeft. Dat blijkt zeer leerzaam te zijn, vooral in profetisch perspectief.

Deel 01 – Hand. 2:20 en 1 Thess. 5:2
Deel 02 – 2 Petr. 3:10 en Openb. 1:10
Deel 03 – 2 Thess. 2:2
Deel 04 – Mal. 4 en Openb. 11
Deel 05 – Jes. 2:12 + argumentatie opname begin 70ste week
Deel 06 – Jes. 13:6,9
Deel 07 – De dag der wrake – Jer. 46:10; Jes. 63:4; Jes. 34:8
Deel 08 – Obadja: 15 en Ezech. 30:3
Deel 09 – Joël – deel 1
Deel 10 – Joël – deel 2
Deel 11 – Zefanja – deel 1
Deel 12 – Zefanja – deel 2
Deel 13 – Amos 5:18-20- Amos 9:11-15 – herstel van Israël – Kopie Hand. 15:14-18
Deel 14 – Ezech. 13:5 – kopie 3 over de 70ste week – kopie 1 wedergeboorte van Israël
Deel 15 – Zach. 14 – deel 1 – 1e kopie: geheel; 2e kopie: deels
Deel 16 – Zach. 14 – deel 2 – 2e kopie; gewijzigd: met kaartje
Deel 17 – De 33 jaren  – 1-3 kopieën
Deel 18 – De 1000 jaren – deel 1 – Openb. 20:1-7; Micha 4/Jes. 2; Psalm 72
Deel 19 – De 1000 jaren – deel 2 – De Bruiloft des Lams
+ na 1000 jaren: Ezech. 38; Openb. 20:7-9; nieuwe schepping

Alle kopieën