Bijbel

Brood en beker – ZIP

In de avond vóór de Here Jezus gevangen werd genomen om te worden gekruisigd, heeft Hij met de discipelen het zogenaamde “Avondmaal” gevierd. De naam is ontleend aan het tijdstip, waarom deze maaltijd gehouden werd: in de avond. Wat gebeurde er toen precies? Waarop is deze rituele maaltijd gebaseerd? De Bijbel geeft ons hier antwoord op.

Deel 01 – Het Pascha – Luk. 22 en Ex. 12
Deel 02 – Brood en wijn zijn gereed – Spr. 9:1-8
Deel 03 – 1 Kor. 11:17-25 – deel 1
Deel 04 – 1 Kor. 11:26 – deel 2
Deel 05 – 1 Kor. 11:27 v.v. – deel 3
Deel 06 – 2 Kor. 3:1-6,17,18
Deel 07 – 1 Kor. 10:14-22 – Gemeenschap met Christus