Bijbel

Bijbels wereldbeeld

De wetenschap spiegelt ons een bepaald beeld voor van de schepping. Volgens de wetenschap leven wij op een klein bolletje in een oneindig heelal. In zo’n wereldbeeld is geen plaats voor God, de Schepper. In deze studie gaan we bekijken wat de Bijbel ons over de wereld (hemelen en aarde) te zeggen heeft.

Deel 1 – Bijbels wereldbeeld
Deel 2 – Bijbels wereldbeeld
Deel 3 – Bijbels wereldbeeld
Deel 4 – Bijbels wereldbeeld
Deel 5 – Bijbels wereldbeeld
Deel 6 – Bijbels wereldbeeld
Deel 7 – Bijbels wereldbeeld
Deel 8 – Bijbels wereldbeeld
Deel 9 – Bijbels wereldbeeld

Kopieën

http://hetgetrouwewoord.nl/wp-content/uploads/2011/07/aarde.jpg