Bijbel

Alverzoening – een dwaalleer

In deze korte studie besteden we aandacht aan de leer van de alverzoening. Zoals we zullen zien, is er voor deze leer geen Bijbelse grond. Integendeel!

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

Volledige serie downloaden als MP3