Bijbel

Thema’s

– Bijbel en menselijk lichaam – compleet

De God van de Bijbel is de Schepper van hemel en aarde. Hij is de Formeerder van mens, plant en dier (Gen. 1). De Bijbel vermeldt ons, dat Gods schepselen, ook de mens, getuigen van de Schepper. De Schepper drukt Zich uit in Zijn schepping met haar schepselen (Rom. 1:19,20).
Zo is de duif een uitbeelding van de Heilige Geest (Luk. 3:22). Geboorte is een type van we­der­­geboorte (Joh. 3); o.a. geïllustreerd in de ontwikkeling van ei, rups, pop en vlinder.
Zoals door een schilderij een bekende kunstenaar herkend wordt (“dat is een Rembrandt”), zo is Gods werk te herkennen in Zijn schepping. God drukt aspecten van Zijn wezen, Zijn heils­plan uit in de schepping met haar schepselen. On­zienlijke en geestelijke waarheden zijn in de stoffelijke, zichtbare schepping verborgen. Dat geldt ook voor de bouw van het menselijk li­chaam.

God is de “Kunstenaar en Bouwmeester” van het menselijke lichaam. We mogen ons afvragen waarom God de mens zó gemaakt heeft als hij of zij is. Waarom is het oog of het oor zó ge­schapen zoals wij het kennen? Wat is de functie van het hart en wat is de betekenis van het bloed en de bloedsomloop? Het antwoord op deze en vele andere vragen kunnen we vin­den door de bestudering van de heilige Schriften.
Deze Bijbelstudieserie bespreekt de belangrijkste uit- en inwendige lichaamsdelen van de mens. Hun functie en de geestelijke betekenis worden belicht vanuit Gods Woord.

Deel 01 – Inleiding
Deel 02 – Het hoofd
Deel 03 – Het oor
Deel 04 – Het oog
Deel 05 – De mond
Deel 06 – hals, schouder en rug
Deel 07 – Rug, geraamte en spieren
Deel 08 – Bloed en hart
Deel 09 – Nieren en lever
Deel 10 – Lever en darmen
Deel 11 – De geslachtsorganen van de man
Deel 12 – De geslachtsorganen van de vrouw
Deel 13 – Arm, hand, been en voet

– De hemel – compleet

In deze serie gaan we bekijken wat de Bijbel ons vertelt over de hemel.

 

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7
Deel 8
Deel 9
Deel 10
Deel 11
Deel 12

– Alverzoening-een dwaalleer – Compleet

In deze korte studie besteden we aandacht aan de leer van de alverzoening. Zoals we zullen zien, is er voor deze leer geen Bijbelse grond. Integendeel!

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4

 

Volledige serie downloaden als MP3

– Gods heilsplan – Bijbelse Bedelingen – Compleet

Wanneer we het Woord van God bestuderen, dan komen we in het Nieuwe Testament een aantal malen het woord “bedeling” tegen.
In deze studie gaan we onderzoeken wat dit woord inhoudt.

Deel 1 – Inleiding
Deel 2 – De eerste bedeling
Deel 3 – De tweede bedeling
Deel 4 – De derde bedeling
Deel 5 – De vierde bedeling
Deel 6 – De vijfde bedeling
Deel 7 – De zesde bedeling
Deel 8 – De zevende bedeling
Deel 9 – Schijnbare tegenstrijdigheden

– De leer der bedelingen – Urk 2012

In de Bijbel worden twee bedelingen met name genoemd. In Ef. 1:10 wordt gesproken over “de bedeling van de volheid der tijden”. In Ef. 3:2 wordt gesproken over “de bedeling der genade Gods”. Deze bedeling wordt in Ef. 3:9 “de bedeling (niet gemeenschap!) der verborgenheid” genoemd.
Wilt u méér weten over dit onderwerp, dan verwijzen wij naar de studie “Gods heilsplan”, waarin de bedelingen uitgebreider worden besproken.

Bedelingen – Deel 1
Vragen  -Deel 1
Bedelingen – Deel 2
Vragen – Deel 2
Bedelingen – Deel 3
Vragen – Deel 3

– Gebed

Gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van de gelovige. Gebed is zelfs het zevende aspect van de geestelijke wapenrusting uit Gal. 6. Het is dan ook belangrijk om de Bijbel over dit onderwerp te onderzoeken.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7

 

Bestanden 1 t/m 7 om te downloaden

– Het huwelijk – compleet

Er wordt verschillend gedacht over het huwelijk.  Wat zegt de Bijbel over het huwelijk? Dat gaan we in deze studie onderzoeken.

01 – Ondertrouwen – diverse Schriftgedeelten
02 – Trouwen – Matth. 19:5-12 e.a.
03 – Ef. 5:21-33; Gen. 2:18-25
04 – Trouw zijn – 2 Kor. 6:14; Gen. 24; Pred. 4:12 e.a.
05 – 1 Kor. 7:1-28
06 – 1 Kor. 7:29-40
07 – Bruidegom en bruid

– De getuigenis van de sterren – Compleet

Ps. 33:6 zegt:

“Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.”

De hemelen zijn door het Woord van de Heer tot stand gekomen; inclusief de sterrenbeelden.
Op oude sterrenkaarten worden de sterrenbeelden prachtig weergegeven.
Het gaat over de weg van de Maagd naar de Leeuw.
De maagd: Maria; de Leeuw: de Leeuw uit de stam van Juda.

De afbeeldingen bij deze studies zijn afkomstig uit het boek “The gospel in the stars” van Joseph A. Seiss.

01 – Inleiding
02 –
Inleiding deel 2
03 –
1e sterrenbeeld: Virgo – Maagd
04 –
2e sterrenbeeld: Libra – Weegschaal
05 –
3e sterrenbeeld: Scorpio – Schorpioen
06 –
4e sterrenbeeld: Sagittarius – Boogschutter
07 –
5e sterrenbeeld: Capricornus – (Steen)bok
08 –
6e sterrenbeeld: Aquarius – Waterman
09 –
7e sterrenbeeld: Pisces – Vissen
10 –
8e sterrenbeeld: Aries – Ram
11 –
9e sterrenbeeld: Taurus – Stier
12 –
10e sterrenbeeld: Gemini – Tweelingen
13 –
11e sterrenbeeld: Cancer – Kreeft / Krab
14 –
12e sterrenbeeld: Leo – Leeuw
15 –
Geestelijke betekenis van de sterrenbeelden

– De verborgenheid

In de Bijbel komt de uitdrukking “de verborgenheid van ….” regelmatig voor. Ook de uitdrukking “verborgenheden” komt voor.
Wat houdt deze uitdrukking in? Dat willen we in de studie nader bekijken.

Deel 01 – De verborgenheid Gods
Deel 02 – Onderbreking + De verborgenheid van Gods wil
Deel 03 – God verbergt Zijn aangezicht voor Israël
Deel 04 – De verborgenheden van het koninkrijk der hemelen
Deel 05 – De verborgenheid van Christus; de bedeling der verborgenheid
Deel 06 – Het begrip “mustèrion”
Deel 07 – De hemelvaart van Christus: verborgen aan de rechterhand Gods
Deel 08 – Ef. 5:31,32; 1 Tim. 3:9,16; Openb. 1:20; 2:7
Deel 09 – 1 Kor. 15:51,52 – De verborgenheid v/d opstanding
Deel 10 – Rom. 11:25 – Verborgenheid: de gedeeltelijke verharding van Israël
Deel 11 – 2 Thess. 2:1-4 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 1
Deel 12 – 2 Thess. 2:5-8 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 2
Deel 13 – 2 Thess. 2:9-12 – De verborgenheid v/d ongerechtigheid 3
Ps. 83:2 – Bedreiging Gods volk – Uw verborgenheden
Deel 14 – Verborgenheid: Het grote Babylon 1 – Openb. 17:1-11
Deel 15 – Verborgenheid: Het grote Babylon 2 – Openb. 17:12-18
Deel 16 – Dan. 2:28 – de droom van het statenbeeld van Nebukadnezar
Deel 17 – Selectie van bijzonder teksten 1
Deel 18 – Selectie van bijzonder teksten 2
Deel 19 – Selectie van bijzonder teksten 3
Deel 20 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 1
Deel 21 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 2
Deel 22 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 3
Deel 23 – Slaap/slapen en droom/dromen m.b.t. Verborgenheid 4Deel 24 – Teksten met Griekse woorden, die met “verbergen” zijn vertaald
Deel 25 – Gelijkenissen van Matth. 13 – Verborgenheden v.’t Koninkrijk der hemelen 1
Deel 26 – Gelijkenissen van Matth. 13 – Verborgenheden v.’t Koninkrijk der hemelen 2
Deel 27 – Gelijkenissen van Matth. 13 + Spreuken zijn verborgenheden 1
Deel 28 – Spreuken zijn verborgenheden 2

– De opname van de gemeente – compleet

Iedereen is wel geïnteresseerd in wat er in de (nabije) toekomst zal gebeuren. Voor gelovigen geldt dat zij een eeuwige en zékere toekomst bij de Heer hebben. De Bijbel spreekt over de toekomst van de gemeente, het lichaam van Christus. In evangelische kring wordt dit meestal ‘de opname van de Gemeente’ genoemd. Wat dit precies inhoudt en wat er mee samenhangt willen we in deze Bijbelstudieserie uiteenzetten aan de hand van verschillende Bijbelgedeelten, die daarvan getuigenis geven.

De opname van de gemeente – deel 1 – Bijbelse termen voor de opname
De opname van de gemeente – deel 2 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 1
De opname van de gemeente – deel 3 – 1 Thess. 4:13-18 – deel 2
De opname van de gemeente – deel 4 – 1 Kor. 15
De opname van de gemeente – deel 5 – 1 Thess. 5:1-11
De opname van de gemeente – deel 6 – Joh. 20:24-31
De opname van de gemeente – deel 7 – 2 Kor. 5:10 e.a. – De rechterstoel van Christus
De opname van de gemeente – deel 8 – 2 Thess. 2:1-3
De opname van de gemeente – deel 9 – 2 Thess. 2:4-12
De opname van de gemeente – deel 10 – De toekomst van de gemeenste

Hieronder 2 linkjes om de 10 studies te downloaden.

Opname deel 1 t/m 5
Opname deel 6 t/m 10

– Bijbelse Kernwoorden

In de Bijbel komen veel begrippen voor. Wat is de betekenis van deze begrippen? In deze korte studie gaan we een aantal van deze begrippen nader bekijken.

Bijbelse Kernwoorden – deel o1 – Wedergeboorte
Bijbelse Kernwoorden – deel o2 – Bekering
Bijbelse Kernwoorden – deel 03 – Geloof – deel 1
Bijbelse Kernwoorden – deel 04 – Geloof – deel 2
Bijbelse Kernwoorden – deel 05 – Hoop
Bijbelse Kernwoorden – deel 06 – Liefde – deel 1
Bijbelse Kernwoorden – deel 07 – Liefde – deel 2
Bijbelse Kernwoorden – deel 08 – Genade
Bijbelse Kernwoorden – deel 09 – Vrede
Bijbelse Kernwoorden – deel 10 – Waarheid
Bijbelse Kernwoorden – deel 11 – Vrijheid
Bijbelse Kernwoorden – deel 12 – Verzoening
Bijbelse Kernwoorden – deel 13 – Christen
Bijbelse Kernwoorden – deel 14 – Gerechtigheid
Bijbelse Kernwoorden – deel 15 – Gemeenschap
Bijbelse Kernwoorden – deel 16 – Licht
Bijbelse Kernwoorden – deel 17 – Verwachting
Bijbelse Kernwoorden – deel 18 – Reiniging
Bijbelse Kernwoorden – deel 19 – Heiliging
Bijbelse Kernwoorden – deel 20 – Zaligmaken

– Christologie

“…..aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”
Opb. 19:10
De Schrift spreekt over de Here Jezus Christus.
In deze studie gaan we dit nader onderzoeken.

Deel 01 – Inleiding; de preëxistentie (het vóórbestaan)
Deel 02 – Preïncarnatie (voor de vleeswording): Christofanie
Deel 03 – Aankondiging komst (geboorte) in het O.T.
Deel 04 – Menswording en doel ervan         kopie
Deel 05 – Vervulde profetieën; de beide naturen van de Heer     kopie
Deel 06 – Afstamming 1 – De Zoon des mensen
Deel 07 – Afstamming 2 – De Zoon van Abraham
Deel 08 – Afstamming 3 – De Zoon van David
Deel 09 – Afstamming 4 – De Zoon van God
Deel 10 – Jezus Christus = Jehovah
Deel 11 – De opstanding van Jezus Christus
Deel 12 – Hemelvaart en Wederkomst
Deel 13 – Het tegenwoordige werk van Christus

 

Studies 1 t/m 5
Studies 6 t/m 10
Studies 11 t/m 15

 

– Bijbels wereldbeeld – compleet

– Brood en drinkbeker

In de avond vóór de Here Jezus gevangen werd genomen om te worden gekruisigd, heeft Hij met de discipelen het zogenaamde “Avondmaal” gevierd. De naam is ontleend aan het tijdstip, waarom deze maaltijd gehouden werd: in de avond. Wat gebeurde er toen precies? Waarop is deze rituele maaltijd gebaseerd? De Bijbel geeft ons hier antwoord op.

Deel 01 – Het Pascha – Luk. 23 en Ex. 12
Deel 02 – Gemeenschap met Christus – 1 Kor. 10
Deel 03 – Brood en wijn zijn gereed – Spr. 9:1-8
Deel 04 – 1 Kor. 11:1-25 – deel 1
Deel 05 – 1 Kor. 11:26 – deel 2
Deel 06 – 1 Kor. 11:27 v.v. – deel 3
Deel 07 – 1 Kor. 3:1-6,17,18

– De goede Herder – compleet

“De goede Herder” is één van de uitdrukkingen, die op de Here Jezus van toepassing is. In deze studie gaan we de Schriftgedeelten uit Joh. 10 en Psalm 23 nader bekijken.

De goede Herder – Joh. 10 – deel 1
De goede Herder – Joh. 10 – deel 2
De goede Herder – Psalm 23 – deel 1
De goede Herder – Psalm 23 – deel 2

– De toekomst van Israël – compleet

Er zijn allerlei opvattingen omtrent het volk Israël. Volgens sommigen is er geen toekomst meer voor Israël. Anderen menen, dat de Gemeente (kerk) in de plaats van Israël is gekomen. Weer anderen passen allerlei profetieën uit de Bijbel, die over het herstel van Israël gaan, op het heden toe.

Wat zegt de Bijbel feitelijk over de toekomst van Israël. Daarover gaan onderstaande drie studies.

De toekomst van Israël – deel 1
De toekomst van Israël – deel 2
De toekomst van Israël – deel 3

– Doop – compleet

In deze studie gaan we onderzoeken wat de Bijbel ons leert over de doop: de doop in water, de doop in de Geest en de doop in Christus. Daarnaast bekijken we ook de geschiedenis van de waterdoop; vanaf de dagen van Johannes de Doper. Tenslotte besteden we aandacht aan de “kerkelijke leerstukken” m.b.t. de doop in het licht van de Bijbel.

Doop – deel 1
Doop – deel 2
Doop – deel 3
Doop – deel 4 – met kopie
Doop – deel 5 – met kopie

– Flora en fauna en de Bijbel – compleet

Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat Darwin werd geboren. Overal wordt hier aandacht aan besteed. Zelfs in christelijk Nederland (ik bedoel: onder wedergeboren mensen) vindt de (theïstische) evolutieleer gretig aftrek; helaas!

Wij geloven, dat God de Schepper is van hemel en aarde. Wij geloven ook, dat Hij de hemelen en de aarde in 6 dagen hersteld heeft en op de 7e dag rustte. Dit waren dagen van 24 uur; géén hele lange perioden. In die 6 dagen kwam het groene gewas uit de aarde voort. Alle dieren werden door God geschapen. Op de 6e dag heeft God de mens (Adam) geschapen.

In deze studie gaan we levensvormen uit het planten- en dierenrijk onderzoeken; in het Licht van de Bijbel. Niet alle levensvormen worden in de Bijbel genoemd, maar kunnen wel vanuit Bijbelse principes worden verklaard.

Flora en Fauna en de Bijbel 01 – zeester, kameleon, naaktslak en egel
Flora en Fauna en de Bijbel 02 – haas, eekhoorn (den), termieten en zonnebloem
Flora en Fauna en de Bijbel 03 – pelikaan en duif
Flora en Fauna en de Bijbel 04 – bloedzuiger en ooievaar
Flora en Fauna en de Bijbel 05 – dolfijn, spin, vlieg en mug
Flora en Fauna en de Bijbel 06 – mot, kamferboom, kruisbek, den, wilgenroosje en wilg
Flora en Fauna de de Bijbel 07 – zwijn/varken, Johannesbroodboom, pareloester en kameel
Flora en Fauna de de Bijbel 08 – mier, klipdas, sprinkhaan en giraffe
Flora en Fauna de de Bijbel 09 – palmboom, ceder, dolik, narcis, lelie, walnoot en granaatappel
Flora en Fauna de de Bijbel 10 – beer, honing en diverse typen

– Het Midden-Oosten conflict – Urk – Compleet

Nu het zo’n roerige tijd is in de Arabische wereld en in Israël, is het goed om te onderzoeken, wat de Bijbel over het verleden, heden en de toekomst van die regio te zeggen heeft. In deze zeer beknopte serie willen we ons daarin gaan verdiepen. In het najaar zullen we D.V. elders een uitgebreide studie omtrent dit onderwerp houden.
Deel 1 – het verleden
Deel 2 – het heden
Deel 3 – waar gaat het naartoe
Deel 4 – vragen-avond

– God als Schepper – compleet

De Bijbel leert, dat God de Schepper is van hemel en aarde; incl. het leven op aarde. Alles wat leeft, is door de levende God gemaakt, geschapen. In deze korte studie gaan we enkele schepselen nader bekijken. Tevens bekijken we één onderdeel van de mens.

Deel 1 – Kameel en mier
Deel 2a – Narcis en lelie
Deel 2b – Dolik en palm
Deel 3a – Ceder en mens
Deel 3b – het oor

– Heden en toekomst – compleet

– Praktisch geloofsleven

Deze Bijbelstudie gaat over het praktische geloofsleven van de gelovige. Als gelovige vergaar je (door het bestuderen van de Bijbel) allerlei kennis, die een uitwerking behoort te krijgen in je dagelijks le-ven. Daarnaast leven we ín deze wereld, terwijl we niet meer ván de wereld zijn. Bovendien hebben we een relatie met andere gelovigen; behorend tot het lichaam van Christus. We ontdekken, dat niet alle gelovigen over bepaalde zaken hetzelfde denken. Tenslotte hebben we als gelovige nog onze “oude mens”, waar we (soms) last van kunnen hebben. Hoe gaan we met al dit soort zaken om? Wat zegt de Bijbel daarover?

01. Vruchtdragen in goede werken
02.
Onze relatie met God en met elkaar
03.
Bijbelse adviezen – Rom.2:1-13
04.
Bijbelse adviezen – Rom.12:14-18
05.
Leiding
06.
Vrijheid en dienstbaarheid
07.
Onze gedachten
08.
Onze wil
09.
Onze gevoelens
10.
Gehoorzamen
11.
Ons “gedrag”
12.
Gemeenschap
13.
Gewoonten en traditie
14.
God met ons – deel 1
15.
God met ons – deel 2
16.
Wandelen met God
17.
Wandelen zoals Jezus wandelde
18.
Heiligmaking
19.
Geloof of religie?
20.
De enigheid des Geestes
21.
Een wijs hart – Spr.23:15-22
22.
Leven uit Gods beloften
23.
De reiniging van de gelovige
24.
Gebed 1
25.
Gebed 2
26.
Gebed 3
27.
Kiezen voor God – deel 1
28.
Kiezen voor God – deel 2
29.
Uitgaan buiten de legerplaats
30.
Vertrouwen op de Heer – Psalm 84
31.
De Here Jezus Christus aannemen
32.
Gehoorzaamheid – Jer. 35
33.
Hoop 1
34.
Hoop 2
35.
De voetwassing – Joh. 13:1-17
36.
Godzalig leven
37.
De strijd des geloofs 1
38.
De strijd des geloofs 2
39.
De strijd des geloofs 3
40.
De strijd des geloofs 4
41.
Vasten 1   Geluidsopname is niet optimaal
42.
Vasten 2
43.
Rijkdom
44.
De Geest van wijsheid en openbaring in kennis van Hem
45.
De wapenrusting Gods
46.
Samenspel tussen de Heer en de gelovige
47.
In de Heer blijven
48.
Lijden 1
49.
Lijden 2
50.
De zekerheid van het geloof 1
51.
De zekerheid van het geloof 2
52.
Naastenliefde 1
53.
Naastenliefde 2
54.
Wandelen in het Licht
55.
Wie of wat is een Christen?
56.
God maakt levend – Ps. 119
57.
Het bad der wedergeboorte – Tit. 3:1-8
58.
De prijs der roeping Gods – Fil. 3:14-16
59.
Wandelen door de Geest – Gal. 5:16 e.a.
60.
De beheersing der tong
61.
Op Christus gericht blijven
62.
Geen filosofie, maar Christus
63.
Lijdzaamheid
64.
Roeping – deel 1
65.
Blijven bij de genade Gods – Hand. 13:43 e.a.
66.
Roeping – deel 2
67.
Roeping – deel 3<
68.
Leven uit het geloof – deel 1
69.
Leven uit het geloof – deel 2
70.
Een vat ter ere!
71.
Leven uit het geloof – deel 3
72.
Niet zien, maar geloven
73.
Geloven = zeker weten
74.
Door het geloof ……. – deel 1
75.
Door het geloof…….. – deel 2
76.
Door het geloof…….. – deel 3
77.
Wentel uw weg op de Heere – Ps. 37:5
78. Trouw – deel 1
79. Trouw – deel 2
80. Trouw – deel 3
81 – Het belijden van ons geloof – deel 1
82 – Moeten we de sabbat houden?
83 – Het belijden van ons geloof – deel 2
84 – Rust – deel 1
85 – Rust – deel 2
86 – De Heer is nabij
87 – Houd wat gij hebt – Openb. 3:10,11
88 – Psalm 18:31-33
89 – Onze vrijheid – deel 1
90 – Onze vrijheid – deel 2
91 – Onze vrijheid – deel 3
92 – Nederigheid
93 – Kracht uit de hoogte – Luk. 24:49
94 – Blijdschap
95 – Blij met de Bijbel – Psalm 119
96 – Oefen u tot godzaligheid
97 – God dienen = elkaar dienen
98 – Reiniging van elke zonde
99 – Geloof, hoop en Liefde
100 – De zin van ons bestaan: Leven voor Hém
101 – Nuchter en waakzaam zijn
102 – Vervolgingen
103 – Dankbaarheid
104 – Door geloof (alleen)
105 – Het belang van het Woord van God
106 – De werking van het Woord van God
107 – Gods Woord als Middelpunt van ons leven
108 – Vertrouw op de Heer met uw ganse hart
109 – Onze positie in Christus Jezus
110 – In Hem
111 – Gij hebt mijn rechterhand gevat
112 – God, de Vader – deel 1
113 – God, de Vader – deel 2
114 – Zien op Jezus Christus
115 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 1
116 – Waartoe heeft de gelovige de Heilige Geest ontvangen? – deel 2
117 – Geluk
118 – De rechtvaardige zal door het geloof leven
119 – Geloof mét werken – Jak. 2
120 – De reformatie onder Josia – deel 1
121 – De reformatie onder Josia – deel 2
122 – De hemel
123 – Prediker – deel 1
124 – Prediker – deel 2
125 – Prediker – deel 3
126 – Prediker – deel 4
127 – Prediker – deel 5
128 – Prediker – deel 6
129 – God versterkt de gelovigen
130 – Weest standvastig – 1 Kor. 15:58 – deel 1
131 – Altijd overvloedig in het werk des Heeren – 1 Kor. 15:58 – deel 2
132 – Uw arbeid is niet ijdel in de Heere – 1 Kor. 15:58 – deel 3
133 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 1
134 – Zaligheid van de Zaligmaker – deel 2
135 – Zingen tot eer van de Heer
136 – Verleiding – deel 1
137 – Wat leert ons het lijden van de Here Jezus Christus?
138 – Verleiding – deel 2
139 – De Heilige Geest als Leidsman
140 – Navolgers van Christus – deel 1
141 – Navolgers van Christus – deel 2
142 – Verwachting
143 – Navolgers van Christus – deel 3
144 – Een nieuwe schepping
145 – De verdraagzaamheid van Job
146 – Geloof – Hoop – Liefde
147 – Gode waardig wandelen – deel 1

– Schepping en herstel – compleet

De Bijbel vermeldt, dat God in de beginne de hemel en de aarde heeft geschapen (Genesis 1:1).Het tweede vers van Genesis 1 spreekt over “woestheid en ledigheid en duisternis”. Dit blijkt niet de oorspronkelijke situatie van Gen. 1:1 te zijn. Het is zo geworden, doordat de oorspronkelijke wereld door water is vergaan (2 Petr. 3:5,6). Vanaf Gen. 1:3 heeft God, in zes dagen, deze -door water geoordeelde wereld- hersteld, zodat die in Zijn ogen goed was. Evenwel is de huidige schepping van tijdelijke aard, want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde (2 Petr. 3:13).

Bij de bespreking van dit onderwerp gaan we op deze aspecten nader in en belichten ze vanuit diverse Bijbelgedeelten, die hierover licht verschaffen.

Schepping en herstel 1 – Gen. 1:1
Schepping en herstel 2 – Gen. 1:2
Schepping en herstel 3 – Jes. 40:12-35
Schepping en herstel 4 – Job 26:1-14
Schepping en herstel 5 – Job 38 e.a.
Schepping en herstel 6 – Gen. 1:3-23
Schepping en herstel 7 – Gen. 1:24-31
Schepping en herstel 8 – Gen. 2