Bijbel

Studiedagen

Israël en de Gemeente
Wie de Bijbel onderzoekt, zal tot de ontdekking komen, dat er zowel verschil als overeenkomst bestaat tussen het volk Israël en de Gemeente (het lichaam van Christus). Israël zal een gelovig volk zijn, bestemd voor de aarde; met aardse zegeningen in het beloofde land op aarde. De Gemeente daarentegen is een volk, dat een hemels burgerschap heeft en hemelse zegeningen ontvangt in het hemelse Vaderland.

De waarheden omtrent de Gemeente worden in het Nieuwe Testament dikwijls gebaseerd op oudtestamentische profetieën, die letterlijk over Israël uitgesproken zijn en in de toekomst alsnog aan hen vervuld zullen worden. De apostel Paulus heeft onder leiding van de Heilige Geest mogen inzien, dat diezelfde profetieën ook een geestelijke of hemelse toepassing hebben met betrekking tot de Gemeente, Gods volk in deze tijd.

In deze studie zullen we verschillende voorbeelden hiervan bespreken en nader toelichten.

27-10-2001 – De gemeente en Israël – deel 1

01-12-2001 – De gemeente en Israël – deel 2