Bijbel

Gezette hoogtijden

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).

Vanuit Lev. 23 wordt de inzetting en betekenis van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken.

Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding en grote lijn hoogtijden- Lev. 23:1-4
Deel 02 – Pascha – Ex. 12
Deel 03 – Pascha – Ongezuurde broden en eerstelingen garf – Lev. 23:5-14
Deel 04 – Pascha – deel 3 – Pascha vieringen in de Bijbel
Deel 05 – Wekenfeest – Lev. 23:15-22
Deel 06 – Feest des geklanks – Lev. 23:23-25
Deel 07 – Verzoendag – deel 1 – Lev. 23:26-32
Deel 08 – Samenvatting hoogtijden
Deel 09 – Grote verzoendag – deel 2 – Lev. 16
Deel 10 – Loofhuttenfeest – deel 1 – Lev. 23:33-44
Deel 11 – Loofhuttenfeest – deel 2 – diverse Schriftplaatsen
Deel 12 – Chanoeka – Purimfeest