Bijbel

Gezette hoogtijden des HEEREN – Groningen

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).
In Lev. 23 worden de inzettingen en de betekenissen van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken. Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding           Kopie
Deel 02 – Pascha – deel 1 – Ex. 12:1-14,46
Deel 03 – Pascha – deel 2 – Ex. 12:13-51
Deel 04 – Feest van het ongezuurde – Lev. 23 + Num. 28
Deel 05 – Pascha in de tweede maand vieren
Deel 06 – Pascha
Deel 07 – Wekenfeest – deel 1
Deel 08 – Wekenfeest – deel 2
Deel 09 – Wekenfeest – deel 3
Deel 10 – Wekenfeest – deel 4
Deel 11 – Wekenfeest – deel 5 + offers
Deel 12 – Gedachtenis des geklanks – deel 1
Deel 13 – Gedachtenis des geklanks – deel 2   
Deel 14 – Grote verzoendag – deel 1
Deel 15 – Grote verzoendag – deel 2
Deel 16 – Grote verzoendag – deel 3
Deel 17 – Grote verzoendag – deel 4
Deel 18 – Loofhuttenfeest – deel 1
Deel 19 – Loofhuttenfeest – deel 2
Deel 20 – Loofhuttenfeest – deel 3
Deel 21 – Loofhuttenfeest – deel 4
Deel 22 – Loofhuttenfeest – deel 5
Deel 23 – Het Spijsoffer – Lev. 2