Bijbel

Christus in de Spreuken

Velen denken, dat de Bijbel een boek is, wat vol staat met richtlijnen voor de gelovige. De Bijbel Zelf zegt echter in Opb. 19:10:

“…; aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.”

De Here Jezus Zelf getuigde hiervan. Joh. 5:39:

“Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het , die van Mij getuigen.”

De Bijbel spreekt in de eerste plaats over dé Getuige: onze Here Jezus Christus. In deze studie hebben we een selectie gemaakt uit het boek Spreuken, waarin onze Heiland op vele manieren naar voren wordt gebracht.

deel 01 – diverse facetten (Spr. 1:20-23; 13:14; 17:2)
deel 02 – diverse facetten (Spr. 3:19,20; 30:4; 18:10; 22:1; 15:33; 13:7; 14:25
deel 03 – Spr. 8:22-31 – Christus, de Wijsheid – De pre-existentie van Jezus Christus
deel 04 – Spr. 9 – Christus: Slachtvee, Brood en Wijn
deel 05 – Christus, de Rechtvaardige (Spr. 11:30; Spr. 10; 29:7)
deel 06 – Christus, de Koning (Spr. 19:12; 16:10,15,14; 20:8,26,29; 29:14)
deel 07 – Christus, de Man (Spr. 18:4; 20:6; 28:20a; 7:19,20; 31:23,28 + context)
deel 08 – 3 maken een goede gang, ja 4 (Spr. 30:29-31)
deel 09 – diverse facetten (Spr. 17:17; 18:24; 16:7; 2:1,2; 11:24a; 24:11; 20:7)
deel 10 – Spr. 30:17-19 (Arend, Slang, Schip, Man)
deel 11 – diverse facetten (Spr. 17:26; 13:3; 14:5; 12:2; 10:13; 14:33; 19:1; 21:20; 22:4)
deel 12 – Spr. 30:24-28 (mieren, klipdassen, sprinkhanen en Spinnekop
deel 13 – diverse facetten (Spr. 3:18; 16:21,23; 25:11,12; 24:26; 27:9; 14:35)
deel 14 – diverse facetten (Spr. 30:10; 6:32,35; 21:31; 23:10,11)
deel 15 – diverse facetten (Spr. 27:6; 17:5; 25:25; 12:17; 10:29; 11:18,19; 21:8; 29:25; 14:31; 29:23)