Bijbel

Gelijkenissen Matth. 13

In Matth. 13 spreekt de Here Jezus voor het eerst in gelijkenissen.

Gelijkenis 1 – Matth. 13:1-23 – Inleiding + gelijkenis van het zaad
Gelijkenis 2 – Matth. 13:24-30 + 13:36-43 – Gelijkenis van het onkruid
Gelijkenis 3 – Matth. 13: 31-32 – Gelijkenis van het mosterdzaad
Gelijkenis 4 – Matth. 13: 33 – Gelijkenis van het zuurdesem
Gelijkenis 5 – Matth. 13: 44 – Gelijkenis van de schat in de akker
Gelijkenis 6 – Matth. 13:45-46 – Gelijkenis van de parel van grote waarde
Gelijkenis 7 – Matth. 13: 47-49 – Gelijkenis van het net in de zee
Gelijkenis 8 – Matth. 13: 51-52 – Gelijkenis van de Schriftgeleerde