Bijbel

Nieuwe testament

– De leer der bedelingen – Urk 2012

In de Bijbel worden twee bedelingen met name genoemd. In Ef. 1:10 wordt gesproken over “de bedeling van de volheid der tijden”. In Ef. 3:2 wordt gesproken over “de bedeling der genade Gods”. Deze bedeling wordt in Ef. 3:9 “de bedeling (niet gemeenschap!) der verborgenheid” genoemd.
Wilt u méér weten over dit onderwerp, dan verwijzen wij naar de studie “Gods heilsplan”, waarin de bedelingen uitgebreider worden besproken.

Bedelingen – Deel 1
Vragen  -Deel 1
Bedelingen – Deel 2
Vragen – Deel 2
Bedelingen – Deel 3
Vragen – Deel 3

– De getuigenis van de sterren – Afgerond

Ps. 33:6 zegt:

“Door het Woord des HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door den Geest Zijns monds al hun heir.”

De hemelen zijn door het Woord van de Heer tot stand gekomen; inclusief de sterrenbeelden.
Op oude sterrenkaarten worden de sterrenbeelden prachtig weergegeven.
Het gaat over de weg van de Maagd naar de Leeuw.
De maagd: Maria; de Leeuw: de Leeuw uit de stam van Juda.

De afbeeldingen bij deze studies zijn afkomstig uit het boek
“The gospel in the stars” van Joseph A. Seiss.

01 – Inleiding
02 – Inleiding deel 2
03 – 1e sterrenbeeld: Virgo – Maagd
04 – 2e sterrenbeeld: Libra – Weegschaal
05 – 3e sterrenbeeld: Scorpio – Schorpioen
06 – 4e sterrenbeeld: Sagittarius – Boogschutter
07 – 5e sterrenbeeld: Capricornus – (Steen)bok
08 – 6e sterrenbeeld: Aquarius – Waterman
09 – 7e sterrenbeeld: Pisces – Vissen
10 – 8e sterrenbeeld: Aries – Ram
11 – 9e sterrenbeeld: Taurus – Stier
12 – 10e sterrenbeeld: Gemini – Tweelingen
13 – 11e sterrenbeeld: Cancer – Kreeft / Krab
14 – 12e sterrenbeeld: Leo – Leeuw
15 – Geestelijke betekenis van de sterrenbeelden

Kopieën bij deze studie

– Gezette hoogtijden des HEEREN – Groningen

In het Oude Testament vinden we allerlei inzettingen, waaronder de hoogtijden des HEEREN.
De zeven feesten, die de HEERE aan Zijn volk Israël gegeven heeft om te vieren, zijn een schaduw van toekomende dingen, waarvan de Heere Jezus Christus het Middelpunt en de Vervulling is (Kol. 2:16,17).
In Lev. 23 worden de inzettingen en de betekenissen van deze ‘gezette hoogtijden des HEEREN’ besproken. Dit hoofdstuk is tevens profetisch. Het is een voorafschaduwing van grote heilsfeiten en gebeurtenissen in de toekomst, terwijl sommige ervan al in vervulling zijn gegaan. Het zijn stuk voor stuk typen van het heilswerk van Jezus Christus.

Pascha tot en met het Loofhuttenfeest zijn een illustratie van Gods plan tot verlossing met het zicht op de komst van een nieuwe schepping.

Deel 01 – Inleiding           Kopie
Deel 02 – Pascha – deel 1 – Ex. 12:1-14,46
Deel 03 – Pascha – deel 2 – Ex. 12:13-51
Deel 04 – Feest van het ongezuurde
Deel 05 – Pascha in de tweede maand vieren
Deel 06 – Pascha
Deel 07 – Wekenfeest – deel 1
Deel 08 – Wekenfeest – deel 2
Deel 09 – Wekenfeest – deel 3
Deel 10 – Wekenfeest – deel 4
Deel 11 – Wekenfeest – deel 5 + offers
Deel 12 – Gedachtenis des geklanks – deel 1
Deel 13 – Gedachtenis des geklanks – deel 2          Bijbelstudie bekijken
Deel 14

– Gebed

Gebed is een belangrijk onderdeel van het leven van de gelovige. Gebed is zelfs het zevende aspect van de geestelijke wapenrusting uit Gal. 6. Het is dan ook belangrijk om de Bijbel over dit onderwerp te onderzoeken.

Deel 1
Deel 2
Deel 3
Deel 4
Deel 5
Deel 6
Deel 7

 

Bestanden 1 t/m 7 om te downloaden

– Job – Afgerond

– Gods plan met Israël

In 2018 werd wereldwijd uitgebreid stilgestaan bij het zeventigjarig bestaan van de staat Israël. Velen zagen dit als een triomf en velen zagen/zien de oprichting van de staat Israël als een vervulling van Gods beloften. In deze studie zullen we zien, dat het wel een vervulling is van Gods profetieën, maar geen vervulling van Gods beloften. God heeft Zijn beloften gegeven aan een gelovig volk!

Deel 1 – Jer. 18 – De Pottenbakker
Deel 2 – Deut. 30:1-10 – De zegen of de vloek
Deel 3 – Rom. 11:26 – Alzo zal geheel Israël zalig worden
Deel 4 – De toekomst van Israël
Deel 5 – Num. 23:7-10 – De eerste zegening van Bileam
Deel 6 – Num. 23:18-24 – De tweede zegening van Bileam
Deel 7 – Num. 24:1-9 – De derde zegening van Bileam
Deel 8 – Num. 24:10-19 – De vierde zegening van Bileam
Deel 9 – Jes. 60:1-11
Deel 10 – Jes. 60:10-22

1 2 3 4 5 7