Bijbel

Losse onderwerpen

In onze samenkomsten kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen;
soms beknopt, soms uitgebreider.
Hieronder een aantal losse Woordverkondigingen.

MP3 – direct te beluisteren:
Het verbond met Abraham – met beantwoorden vragen
Num. 8 – Het dienen van de Levieten
Ps. 73:23-28 – Voortgaan van kracht tot kracht
Jes. 9 – Een groot Licht zien (2002)
Jes. 9 – De weg des vredes (2005)

Pasen 2013 – gezinsdienst
Matth. 1:1 – Jezus Christus – de Zoon van Abraham
Joh. 14 – De andere Trooster
Efeze – Het feest van de Geest – Pinksteren 2019

Fil. 3:10 – Opdat ik Hem kenne………………..
1 Kor 13
Is er nog toekomst?
Hand. 1:1-12 – De zichtbare hemelvaart v/d Here Jeuzs
Dienen en verwachten
Kerst 2020 – De weg des vredes.
Sneeuw
De Heilige Geest
Hij komt!!!                    Diensten om te downloaden:

Het verbond met Abraham
De geboorte van de Here Jezus in het Oude Testament
De gezette Hoogtijden des HEEREN
Jezus, de Zaligmaker in het O.T.
Num. 8 – Het dienen van de Levieten
– Num. 24 – Ster en Scepter
Psalm 73:23-28 – Voortgaan van kracht tot kracht
Jes. 9 – De weg des vredes
Micha 5:1-4 – Een Heerser uit Bethlehem

Is God met ons?
De belofte van de Heilige Geest – Pinksteren 2010
Pasen 2013 – gezinsdienst
Matth. 1:1 – Jezus Christus – de Zoon van Abraham
Matth. 2 – De wijzen uit het oosten
Matth. 28:1-10 – Hij is opgestaan!
Mark. 16:1-8 – De opstanding
Luk. 2:22-35 – Simeon
Luk. 2:36-38 – Anna
Luk. 17 – Tien melaatsen
Luk. 23:26-32 – Simon van Cyrene
Joh. 4:25-26 – De Messias komt
Joh. 14 – De andere Trooster
Joh. 15:1-8 – De ware Wijnstok
Joh. 15:7-8 – Bidden naar Gods wil
Hand. 1:1-12 – De zichtbare hemelvaart van de Here Jezus
1 Kor. 13
– Ef. 5:8 – De vrucht van het Licht
1 Thess. 4:13-18 – De opname van de gemeente
– De opname v/d gemeente (onderdeel Toekomstverwachting)
Hebr. 4:7-17 – Jozua
Hebr. 9:11-17 – De reiniging van het geweten
1 Joh. 1:5 – 2:2 – Jezus Christus: de Voorspraak
1 Joh. 4 – De gezonden Zoon
Openb. 13:11-18 – het beest uit de aarde